konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2017-12-08 - 2017-12-08

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

Granice rzeczywiste i wyobrażone


W 10. rocznicę przystąpienia Polski do Układu z Schengen (21 XII 2007), na dwa dni przed światowym Dniem Praw Człowieka (10 XII) oraz w obliczu codziennych wyzwań związanych ze współczesnymi migracjami zapraszamy do Krakowa do udziału w dyskusji nad wielowymiarowością kategorii granic, która stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych.
Konsekwencji układu zawartego 14 czerwca 1985 roku w małej miejscowości w Luksemburgu, do którego przystąpiła również Polska, doświadczamy na co dzień. Zniesienie kontroli osób przekraczających granice między państwami-członkami układu z Schengen miało nie tylko prawne czy polityczne ale również społeczne i kulturowe skutki i konsekwencje. W powszechnym rozumieniu strefa Schengen to teren bez granic, kojarzony z obszarem i granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Z jednej strony zabezpieczanie tychże stało się jednym z kluczowych problemów wobec fali migracji, z drugiej jednak właśnie na granicach Europy mamy do czynienia z niejednokrotnie sytuacjami granicznymi wielu konkretnych ludzi – uchodźców, którzy w przekroczeniu granicy upatrują nie tyle lepszego życia, ile przeżycia i bezpieczeństwa.
Polski polarnik i podróżnik – Marek Kamiński – twierdzi, że „szlabany zbudowane są z obaw albo braku wiedzy. Granice są najczęściej w naszych głowach”. Dla tak postawionej tezy argumentów można szukać nie tylko w trudnościach ze znalezieniem rozwiązania problemów uchodźców ale także w innych zjawiskach historycznych, społecznych, kulturowych. To właśnie im chcemy poświęcić spotkanie, skoncentrowane wszakże na fenomenie granic, tych rzeczywistych: fizycznych, geograficznych, i tych wyobrażonych: symbolicznych, metaforycznych.
Zachęcamy zatem osoby podejmujące w swych badaniach lub zainteresowane prawnymi, politologicznymi, historycznymi, kulturoznawczymi, socjologicznymi, antropologicznymi, filozoficznymi aspektami granic rzeczywistych i wyobrażonych do zgłaszania propozycji tytułów wystąpień, polecając uwadze przykładowe zagadnienia:
 Współczesne doświadczenia człowieka na granicy w perspektywie praw i wolności człowieka
 Przyszłość czy przeszłość granic państw europejskich w perspektywie prawnej, politycznej, kulturowej
 Procesy wyznaczania i/lub wzmacniania współczesnych granic (na przykładach: murów, płotów, zasieków)
 Granice a bezpieczeństwo
 Granice w pozaeuropejskich kontekstach politycznych
 Historyczne znaczenie przesuwania i zmian granic politycznych
 Wyobrażone granice kulturowe, etniczne
 Realność granic fizycznych (np. w architekturze)
 Granice a przestrzeń wirtualna
 Psychiczne granice jako ograniczenia
 Metafora granicy w literaturze, filmie, teatrze, sztuce
 Znaczenie fenomenu „przekraczania granic” w turystyce
 Doświadczenie granicy w perspektywie społeczności wielokulturowej, pogranicza, terenów przygranicznych
 Regionalizm jako model czy mit znoszenia granic?

Miło nam poinformować, że wykład inauguracyjny wprowadzający do problematyki granicy w aspekcie humanitarnym wygłosi pani Janina Ochojska – Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej


Na propozycje tytułów wraz ze streszczeniami (do 1000 znaków) czekamy do 5 listopada 2017 r.
Adres: granice2017@uj.edu.pl

Opłata rejestracyjna
250 PLN 
(200 PLN – doktoranci)
Opłata obejmuje koszty uczestnika związane z konferencją, w tym: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe, lunch.
Koszty ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.
Planowana jest publikacja recenzowanej monografii naukowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tekstów do druku.

Harmonogram
Termin zgłoszeń i przesłania streszczenia: 5 listopada 2017
Informacja o przyjęciu referatu: 15 listopada 2017
Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 28 listopada 2017
Termin dostarczenia uczestnikom programu konferencji: 1 grudnia 2017
Termin konferencji: 8 grudnia 2017
Termin składania artykułów: 15 styczniaOpłata: 250

Początek konferencji: 2017-12-08
Koniec konferencji: 2017-12-08
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Collegium Maius
Jagiellońska 15
31-007  Kraków
Małopolskie

Organizator konferencji:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
ul. Gołębia 24
31-007  Kraków
woj. Małopolskie

Telefon: 12 422 02 25
Fax: 
granice2017@uj.edu.pl


Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY