konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2018-10-17 - 2018-10-19

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna EDUKACJA RÓWNOŚCIOWA: WYZWANIA-POTRZEBY-MOŻLIWOŚCI


Decyzja o przygotowaniu konferencji podyktowana jest przekonaniem o ważności tematyki równościowej w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-edukacyjnej oraz kulturotwórczej.

Równouprawnienie oraz niedyskryminowanie ze względu na płeć, pochodzenie, religię, sprawność fizyczną, stan zdrowia, wiek i orientację seksualną to obo­wiązki, jakie Polska zdecydowała się wypełniać, wpisując równouprawnienie i zakaz dyskryminacji do Konstytucji RP oraz zgadzając się na szereg zapisów i regulacji międzynarodowych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji, co stanowi jeden z ważniejszych testów i wyznaczników funkcjonowania każ­dej demokracji. Przyznajmy przecież, że nasze jakże różnorodne przekonania moralno-etyczne, a co za tym idzie ideologiczne, polityczne i kulturowe, wzajemnie oddziałują na sposób rozumienia kategorii równouprawnienia i dyskryminacji czy nierówności i to zarówno w odniesieniu do ludzi, jak również do wszystkich istot żywych. Dlatego, obserwując praktykę życia społecznego, podjęliśmy wyzwanie kontynuacji rozpoczętej w 2016 roku konferencji i zorganizowania III edycji, która, jak wierzymy, będzie cenną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń dla tych wszystkich, którzy zajmują się szeroko rozumianą edukacją równościową.

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę pogłębionych debat, refleksji i analiz. Konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk związanych z polityką równościową i antydyskryminacyjną, to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, których głosu nie może zabraknąć w toczących się debatach publicznych. W kontekście istotnych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie, pojawiania się nowych problemów o wymiarze lokalnym, ale i  międzynarodowym, powinniśmy – jak wierzymy – wspólnie podjąć wyzwanie stworzenia forum wymiany poglądów i doświadczeń, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji. Poprzednie edycje konferencji potwierdziły potrzebę skonfrontowania i zredefiniowania rożnych poglądów, racji i przekonań, a ich rezultaty nie tylko nie zamknęły debaty, ale stworzyły nowe pola eksploracji i dyskusji.

Do debaty i refleksji zapraszamy osoby zajmujące się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, medycyny, a także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury i sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka i zwierząt, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Swoje zaproszenie kierujemy także do studentek i studentów, dla których przewidujemy specjalny panel naukowo-dyskusyjny, a także do nauczycielek i nauczycieli, którzy poza modułem teoretyczno-naukowym będą mogli w trzecim dniu konferencji wziąć udział w zaproponowanych warsztatach metodycznych.

 

Podczas trzeciej edycji konferencji proponujemy do rozważań następujące zagadnienia: 

- dyskryminacja, wykluczenie, stereotyp, naznaczenie, etykietyzowanie, mowa nienawiści;

- mechanizmy dyskryminacji w przestrzeni publicznej;

- język równościowy w szkole i na uczelni;

- procesy ekskluzji i inkluzji w szkolnictwie;

- edukacja równościowa w szkole (miejsce edukacji równościowej w szkole, podstawy prawne prowadzenia edukacji równościowej w szkole, edukacja równościowa w podstawach programowych kształcenia ogólnego, edukacja równościowa a podręczniki szkolne, edukacja równościowa w programach wychowawczo-profilaktycznych szkoły, edukacja równościowa w kształceniu nauczycieli/nauczycielek, edukacja równościowa w praktyce edukacyjnej i wychowawczej szkoły, dyskryminacja w szkołach, edukacja równościowa w kontekście szkolnej edukacji obywatelskiej, edukacja równościowa w kontekście edukacji w demokracji);

- kulturotwórczy potencjał nowych mediów a problem wykluczenia/dominacji;

- film w edukacji jako narzędzie działań równościowych;

- aksjologiczne konteksty edukacji równościowej;

- procesy społeczne generujące dyskryminację i nierówność;

- możliwości przeciwdziałania nierównościom i dyskryminacji;

- rola edukacji równościowej w budowaniu społeczeństwa demokratyczno-obywatelskiego;

- prawa seksualne i reprodukcyjne;

- humanitaryzm międzyludzki i międzygatunkowy;

- płeć/narodowość/seksualność/religia/niepełnosprawność w praktykach społeczno-kulturowych;

- disability studies w Polsce i na świecie;

- posthumanistyczne i transhumanistyczne wizje równouprawnienia;

- polityka (nie)równości i (nie)równość w tekstach kulturowych;

- piękno, dobro, (post)prawda w nowoczesnej edukacji (nie)równościowej;

- stratyfikacja społeczna versus postprawda;

- ruchy kobiece w Polsce/kobiety w przestrzeni publicznej/100-lecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych/kobiety a sztuka;

- miejsce i przestrzenie Innego;

- uchodźstwo i migracja;

- człowiek niepełnosprawny, chory, umierający jako „inny”;

- prawa pacjenta;

- prawo człowieka do śmierci.

 

Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne. Przewidujemy, że zestaw grup tematycznych i sekcji ostatecznie uzależniony będzie od treści napływających zgłoszeń.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji w module teoretyczno-naukowym (propozycje wystąpień, plakatów do tzw. sesji plakatowej 17-18.10.2018r.) lub/i warsztatach metodycznych (18-19.10.2018r.) przez stronę: www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl

 

 Opłata: 320

Początek konferencji: 2018-10-17, godzina 09:00
Koniec konferencji: 2018-10-19, godzina 15:00
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Akademia Pomorska w Słupsku
Bohaterów Westerplatte 64
76-200  Słupsk
Pomorskie

Organizator konferencji:

Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w Gdyni
ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200  Slupsk
woj. Pomorskie

Telefon: 59 8405 920
Fax: 
edukacjarownosciowa@gmail.com
http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY