konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2017-11-21 - 2017-11-22

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

Konferencja naukowa „Przestrzenie rekreacji – granice i konteksty”


Głównym celem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i dyskusja na temat aktualnych zjawisk i trendów zachodzących w sektorze rekreacji w Polsce i na świecie oraz żywiołowego kształtowania się przestrzeni rekreacji.

Problematyka konferencji koncentruje się wokół czterech podstawowych zagadnień:

  1. Rekreacja ruchowa

- nowe formy rekreacji ruchowej;

- efekty akcji popularyzujących aktywność fizyczną.;

- wydarzenia sportu amatorskiego - aspekty zdrowotne, społeczne, promocyjne;

- ekstremalne formy rekreacji;

- aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia - chwilowa moda czy trwała przemiana stylu życia?

2. Rekreacja kulturalna

- aktywność kulturalna Polaków - zmiany uczestnictwa w tradycyjnych formach kultury;

- nowe przestrzenie i obiekty kultury - nowe oblicza starych form spędzania czasu wolnego;

- współczesne tendencje w kulturze: twórczość - kreatywność - interakcyjność;

- konsumpcja kultury - zaspokajanie potrzeb duchowych czy snobizm i świadome kreowanie wizerunku?

3. Przemysł czasu wolnego

- rozwój podaży usług rekreacyjnych;

- komercjalizacja i profesjonalizacja oferty czasu wolnego;

- powstawanie i rozwój nowych obiektów i przestrzeni rekreacji;

- ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji wydarzeń rekreacyjnych;

4. Geografia rekreacji

- zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb rekreacji (konflikty funkcjonalne, czynniki lokalizacji obiektów, koncentracja/rozproszenie przestrzenne, krajobraz rekreacji);

- rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej;

- przestrzeń rekreacji - rodzaje granic, problemy delimitacji;

- migracje w przestrzeni (np. miasta) w poszukiwaniu oferty rekreacyjnej;

- geografia rekreacji – czy jest potrzeba badań nad przestrzenią rekreacji?

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Organizatorom zależy na udziale przedstawicieli uczelni wyższych, branży rekreacyjnej, samorządu i stowarzyszeń przejawiających zainteresowanie zawodowe i naukowe rekreacją, organizacją przestrzeni rekreacyjnej oraz obiektami rekreacji ruchowej i kulturalnej.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z abstraktem prosimy przesyłać na adres mailowy przestrzenie.rekreacji@geo.uni.lodz.pl do 30.06.2017 r.

 

Koszt konferencji

Koszt udziału w konferencji wynosi 490 PLN (440 PLN dla studentów i doktorantów)

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie (przerwy kawowe, 2 obiady oraz uroczystą kolację). Koszty dojazdu oraz noclegi uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Informacje dotyczące płatności zostaną podane w kolejnym komunikacie.

 

Publikacja

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Turyzm/Tourism”, znajdującym się na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 pkt.). Pozostałe artykuły ukażą się w monografii naukowej w języku polskim (5 pkt.). Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest otrzymanie pozytywnych recenzji. Zasady publikacji, wymogi redakcyjne i pozostałe informacje dla autorów zamieszczone zostaną w kolejnym komunikacie.

 

Ważne terminy

do 30.06.2017 r. – przesyłanie zgłoszeń na konferencję

do 30.09.2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

21-22.11.2017 r. – konferencja, złożenie artykułów do druku

Biuro konferencji

Zakład Geografii Rekreacji

Wydział Nauk Geograficznych

Uniwersytet Łódzki

Ul. Kopcińskiego 31, 93-142 Łódź

Tel. +48 (42) 635 45 76 – dr Andrzej Stasiak – sekretarz naukowy

e-mail: przestrzenie.rekreacji@geo.uni.lodz.pl

http://turyzm.edu.pl/przestrzenierekreacji.php

Wpłaty wpisowego prosimy dokonywać na konto:

PEKAO S.A.  II/O Łódź, numer  88 1240 3028 1111 0010 2942 8031

z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz z dopiskiem: „Przestrzenie rekreacji”

 

Komitet Organizacyjny

dr hab. Sławoj Tanaś, prof. nadzw. UŁ – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Andrzej Stasiak – sekretarz naukowy

dr Justyna Mokras-Grabowska

mgr Aleksandra Mroczek-Żulicka

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję o przestrzeni rekreacyjnej,

jakiej w Polsce jeszcze nie było.Opłata: 490

Początek konferencji: 2017-11-21
Koniec konferencji: 2017-11-22
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Ul. Kopcińskiego 31
93-142  Łódź
Łódzkie

Organizator konferencji:

Zakład Geografii Rekreacji Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki
ul. Ul. Kopcińskiego 31
93-142  Łódź
woj. Łódzkie

Telefon: +48 (42) 635 45 76
Fax: 
andrzej.stasiak@geo.uni.lodz.pl
http://turyzm.edu.pl/przestrzenierekreacji.php

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY