konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję naukową Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce.

Pełne zrozumienie ich funkcji determinuje jednoznaczne eksplikacje oraz interpretacje postrzeganych procesów komunikacji językowej w perspektywie zarówno synchronicznej, jak i diachronicznej. Pojęcie bowiem to podstawowa jednostka wiedzy w procesach kategoryzacji i konceptualizacji.

Wyniki badań prezentowane podczas organizowanej przez nas konferencji przyczynią się do pogłębienia refleksji teoretyczno-praktycznej.

Szczególnej uwadze pragniemy poświęcić następujące zagadnienia:

 

 • Pojęcie jednostki leksykalnej
 • Metaforyzacja znaczeń
 • Ewolucja metod opisu znaczenia i intencji komunikacyjnej
 • Scena semantyczna i rama pragmatyczna nowego słownictwa w polszczyźnie
  • Metody badania cech gramatycznych, znaczeniowych, pragmatycznych słownictwa
  • Historia polskich jednostek leksykalnych
  • Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa
  • Zmiany semantyczne w opisie słownictwa
  • Semantyka strukturalna vs. semantyka kognitywna
  • Klasyczny model kategoryzacji
  • Pojęcie leksykalne w teorii pojęć i modeli
  • Klasa otwarta, klasa zamknięta w kognitywistyce

Komitet naukowy

 • PROF. DR HAB. ALICJA NAGÓRKO, HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN
 • PROF. DR HAB. KRYSTYNA KLESZCZOWA, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UŚ
 • PROF. DR HAB. TADEUSZ PIOTROWSKI, INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ UWR
 • PROF. DR HAB. TADEUSZ ZGÓŁKA, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UAM 
 • PROF. DR HAB. MIROSŁAW BAŃKO, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UW
 • PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ GRUSZCZYŃSKI, SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY
 • PROF. DR HAB. ELŻBIETA SĘKOWSKA, INSTYTUT POLSONISTYKI STOSOWANEJ UW
 • PROF. DR HAB. RYSZARD TOKARSKI, INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UMCS
 • PROF. DR HAB. ALDONA SKUDRZYK, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UŚ
 • DR HAB. WALDEMAR ŻARSKI, PROF. UWR , INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UWR
 • DR HAB. MAGDALENA PASTUCH, PROF. UŚ, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UŚ
 • DR HAB. MARIA KRAUZ, PROF. UR, INSTYTUT POLONISTYKI I DZIENNIKARSTWA UR
 • DR HAB. ELŻBIETA JAMROZIK, PROF. UW, INSTYTUT KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ I INTERKULTUROWEJ UW
 • DR HAB. DOROTA ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UW
 • DR HAB. KATARZYNA KŁOSIŃSKA, INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO UW

Komitet organizacyjny 

 • Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr − Przewodniczący komitetu organizacyjnego, tel. 71 375 25 58, e-mail: waldemar.zarski@uwr.edu.pl              
 • mgr Adam Dombrowski, UWr − sekretarz konferencji, tel.: 662 320 029,    e-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl
 • mgr Maria Rudnicka, UWr
 • mgr Natalia Dobrzeniecka, UWr
 • mgr Anna Śliwicka, UWr

 

Czas wystąpienia: 15 minut

Miejsce obrad: budynek Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Nakiera 15b Wrocław

Zgłoszenia wg załączonego formularza prosimy przesyłać na adres pojecie.kategoria.slowo2019@gmail.com do 1.02.2019

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla doktorantów – 200 zł) i obejmuje koszty:

– organizacji konferencji, obiadów, uroczystej kolacji i przerw kawowych, materiałów konferencyjnych, publikacji pokonferencyjnej. Nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Publikacja: wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w monografii książkowej.

 

Terminarz:

1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) – 1.02.2019 r.

2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów – 15.02.2019 r.

3. Rozesłanie programu konferencji – 15.03.2019 r.

4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i 

opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.

Zgłoszenia (na załączonym formularzu) prosimy kierować na adres e-mail konferencji.

 Opłata: 400

Początek konferencji: 2019-04-05
Koniec konferencji: 2019-04-06
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Wydział Filologiczny
p. Bankiera 15 b
50-140  Wrocław
Dolnośląskie

Organizator konferencji:

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. pl. Nankiera 15 b
50-140  Wrocław
woj. Dolnośląskie

Telefon: 71 375 25 58
Fax: 
pojecie.kategoria.slowo.2019@gmail.com
  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY