konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2019-05-30 - 2019-05-31

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku (Jubileusz 30-lecia Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL)


Instytut Filologii Słowiańskiej

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku (Jubileusz 30-lecia Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL),

która odbędzie się 30-31 maja 2019 roku w Lublinie

Humanistyka XXI wieku stoi w obliczu wielu dylematów i pytań. Odwołując się do tradycji, poszukuje nieustannie nowego języka przekazu, nowych dróg dotarcia do współczesnego odbiorcy. Dynamika przemian, jakie obserwujemy na płaszczyźnie literatury i języka, a także zmiany cywilizacyjne, polityczne, społeczne i kulturowe, które jakże silnie wpływają na stan współczesnych nauk humanistycznych, sprzyjają namysłowi nad użytecznością i powinnościami refleksji humanistycznej, jej możliwościami i zagrożeniami.

Współczesne badania humanistyczne, w szczególności literaturoznawcze i językoznawcze, ukierunkowane są na nieustanne przekraczanie granic tradycyjnych dyscyplin, wkraczają w obszary filozofii, psychologii, socjologii, antropologii, dyskursu religioznawczego, które w znaczący sposób ubogacają pole obserwacji i zmuszają do nieustannego redefiniowania znanych już pojęć i zagadnień.

Celem organizowanej konferencji będzie konfrontacja doświadczeń naukowych polskich i zagranicznych humanistów, potwierdzenie aktualności i ważności badań slawistycznych w obszarze literatury, kultury i języka, reinterpretacja dotychczasowych poglądów i ujęć oraz refleksja nad tematami i zagadnieniami, które dotychczas jedynie marginalnie pojawiały się w polu zainteresowań badaczy-slawistów.

Państwa uwadze proponujemy następujące obszary badawcze:

  1. Literatura rosyjska, ukraińska i białoruska wobec przemian cywilizacyjnych, kulturowych i społecznych.
  2. Dyskurs postkolonialny w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.
  3. Pamięć i postpamięć w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.
  4. Post-style i neo-estetyki. Wokół przemian estetycznych w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.
  5. Polsko-wschodniosłowiańskie związki literackie, kulturowe i językowe.
  6. Zwrot kulturowy i audiowizualny we współczesnej translatoryce.
  7. Podejście interdyscyplinarne w badaniach językoznawczych.
  8. Tendencje rozwojowe języków słowiańskich w kontekście nowych mediów
  9. Transgresja i hybrydyzacja gatunków mowy.

Jesteśmy również otwarci na propozycje własnych tematów badawczych.

Czas wystąpienia: 20 min. (obrady plenarne), 15 min. (obrady sekcyjne). Teksty wystąpień konferencyjnych, po pozytywnym zaopiniowanie przez recenzentów, zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Języki robocze konferencji: polski, rosyjski, ukraiński, białoruski i angielski.

Formularz zgłoszenia wraz z proponowanym tematem i abstraktem (do 600 znaków) prosimy przesyłać na adres: kontakt@konferencja-ifs-kul.pl do 31 marca 2019 r. Opłata konferencyjna wynosi 400 złotych i obejmuje pokrycie kosztów organizacyjnych oraz publikację monografii wieloautorskiej.

Koszty przejazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy konferencji.

O szczegółach organizacyjnych będziemy Państwa informować w korespondencji mailowej, po zaakceptowaniu zgłoszenia.

Uczestników konferencji, którzy potrzebują oficjalnego zaproszenia do uzyskania wizy, prosimy o jak najszybszą informację.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny KonferencjiOpłata: 400

Początek konferencji: 2019-05-30
Koniec konferencji: 2019-05-31
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racłwickie 14
20-950  Lublin
Lubelskie

Organizator konferencji:

Instytut Filologii Słowiańskiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Al. Racłwickie 14
20-950  Lublin
woj. Lubelskie

Telefon: 814454310
Fax: 
kontakt@konferencja-ifs-kul.pl
http://konferencja-ifs-kul.pl

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY