konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2017-11-30 - 2017-12-01

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii


Celami konferencji są:

● Środowiskowa refleksja nad teorią i metodologią badania religii na gruncie nauk o polityce;

● Prezentacja i dyskusja efektów najnowszych badań nad relacjami religii i polityki.

Opis celów konferencji:

● Środowiskowa refleksja nad teorią i metodologią badania religii na gruncie nauk o polityce
Rosnące zainteresowanie problematyką religii na gruncie politologii, a wręcz pojawiające się postulaty utworzenia subdyscypliny „politologia religii”, zachęcają do poważnego, środowiskowego namysłu nad pytaniami teoretyczno-metodologicznymi. Na niniejszej konferencji uczyniliśmy je przedmiotem dyskusji plenarnych. Chcemy wspólnie, w gronie politologicznym, zastanowić się w szczególności nad pytaniami odnoszącymi się do:

» konsekwencji uwzględnienia roli religii dla badań politologicznych i tożsamości dyscypliny: czy/dlaczego potrzeba odniesienia do religii w ramach nauk o polityce? Co wnosi badanie religii do tożsamości dyscypliny ufundowanej w dobie paradygmatu pozytywistycznego?

» sposobu ujęcia religii specyficznego dla nauk o polityce: co wyróżnia podejście do religii na gruncie politologii? Czy można pokusić się o politologiczną definicję czy chociaż pryzmat patrzenia na religię?

» metod prowadzonych badań: jak rozumieć postulat bezstronności, gwarantującej obiektywizm badawczy? Które paradygmaty badawcze stosowane w naukach o polityce uznać można za adekwatne do badania fenomenów religijnych i jakie są ich ew. ograniczenia?

O wystąpienia wprowadzające do dyskusji poprosiliśmy najwybitniejszych politologów zajmujących się problematyką religii i polityki (patrz zakładka: Key-note speakers).

 

● Prezentacja i dyskusja efektów najnowszych badań nad relacjami religii i polityki
Dyskusje nad efektami aktualnie prowadzonych badań przeprowadzić chcemy w ramach sesji tematycznych, grupujących badaczy zajmujących się podobną problematyką, otwartych jednak dla słuchaczy. Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień zwłaszcza z obszarów:

Panel 1. Państwo i religia w rzeczywistości międzynarodowej

Panel 2. Sekularyzacja i jej konsekwencje

Panel 3. Islamizm i islamosceptycyzm – między ładem szariackim a deszariatyzacją

Panel 4. Polityczna i metapolityczna rola Kościoła katolickiego

Zgłoszenia należy kierować poprzez stronę: http://religionandpolitics.pl/Opłata: 250

Początek konferencji: 2017-11-30, godzina 09:00
Koniec konferencji: 2017-12-01, godzina 17:00
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wóycickiego 1/3 sala 201 bud. 23
01-938  Warszawa
Mazowieckie

Organizator konferencji:

Instytut Politologii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3
01-938  Warszawa
woj. Mazowieckie

Telefon: 692998064
Fax: 
burgonski@onet.eu
http://politologia.uksw.edu.pl

Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY