konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 110

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 111

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 112

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 113

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 114

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 115

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 116

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 117

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 118

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 119

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 120

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 121

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 122

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 123

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 124

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 125

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 126

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tury24h/domains/konferencje24h.pl/public_html/srodek1a.php on line 127

Rodzina odkryta na nowo w prawie, ekonomii i socjologii


Definicję rodziny usiłuje się dziś poddać weryfikacji z rozmaitych punktów widzenia, zwłaszcza społecznego, ekonomicznego i prawnego. Kryterium więzi rodzinnej wynikającej z pokrewieństwa czy więzów prawnych o charakterze rodzinnym (małżeństwo, powinowactwo, przysposobienie) zastępuje się coraz częściej szerszym spojrzeniem, uwzględniającym także faktyczną sytuację osób bliskich, nadając jej niejednokrotnie także walor prawny. Zjawisko to można dostrzec nie tylko w orzecznictwie sądowym, lecz także w działalności prawodawczej na wielu jej niwach. Rozważa się, przykładowo, potrzebę poszerzenia kręgu spadkobierców ustawowych lub uprawnionych do zachowku o małżonków rozwiedzionych lub pozostających w separacji, o dzieci wychowane w ramach rodziny zastępczej lub choćby nawet bez form instytucjonalnej pieczy itp. W przypadku relacji opartych na wspólnym pożyciu odpowiadającym małżeńskiemu aktualne staje się pytanie o prywatnoprawny i publicznoprawny status partnerów faktycznych (konkubentów).

Zmiana rozumienia rodziny związana jest także z ruchami migracyjnymi w Europie i tworzeniem się społeczeństwa mieszanego, ubogaconego wprawdzie różnorodnością, lecz zarazem narażonego na unieważnienie niektórych tradycyjnych idei i wartości. W ten sposób tworzy się nowe społeczeństwo, które powinno rozważyć potrzebę zmodyfikowania lub nawet wypracowania takich mechanizmów prawnych i ekonomicznych, które pozwalałyby na zachowanie jednorodnej i stabilnej struktury państwa. Państwo jest bowiem tym podmiotem, któremu najbardziej zależy na istnieniu stabilnej rodziny będącej fundamentem jego istnienia i dobrego funkcjonowania.

Aktualne staje się zatem pytanie o potrzebę akceptacji zmieniającego się modelu rodziny i dostosowania go do porządku prawnego i społecznego. Zmiana rozumienia rodziny, jej struktury, roli w społeczeństwie nie dotyczy bowiem wyłącznie jednej sfery: prawnej; obejmuje ona wszystkie obszary funkcjonowania państwa i ma fundamentalny wpływ na jego istnienie. Stwarza to asumpt do rozważań – w ramach głównego motywu konferencji – na temat tego, czy w  Polsce,  podobnie jak w innych krajach europejskich, występują powyższe zjawiska i czy zachodzi potrzeba ustosunkowania się do problemu przedefiniownaia rodziny, jej uprawnień czy pozycji społecznej.

Uprzejmie  zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień, w których będą poruszane zagadnienia: prawne, społeczne, ekonomiczne, socjologiczne, pedagogiczne, statystyczne oraz teologiczne z zakresu:

1) prawa cywilnego materialnego, kolizyjnego i proceduralnego;

2) prawa i postępowania administracyjnego;

3) praw człowieka

4 )ekonomicznej sytuacji rodziny i jej gospodarstwa domowego

5) socjologicznego ujęcia rodziny 6) kulturowego i etnicznego rozumienia rodziny.

Przewidywany czas referatu: 20 minut + 10 minut na dyskusję. Prosimy o przesłanie propozycji wystąpień obejmujących nie więcej niż 200 słów, wraz z krótkim życiorysem naukowym, do dnia 30 września 2019 r., na adres poczty elektronicznej: konferencja.emigracja@upjp2.edu.pl w języku polskim i angielskimOpłata: 400

Początek konferencji: 2019-11-14
Koniec konferencji: 2019-11-14
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bernardyńska 3
31-069  Kraków
Małopolskie

Organizator konferencji:

Katedra Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Norm Ogólnych i Teorii Prawa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administr
ul. Bernardyńska 3
31-069  Kraków
woj. Małopolskie

Telefon: 122935221
Fax: 
konferencja.emigracja@upjp2.edu.pl
  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY