konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2018-11-20 - 2018-11-21

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

Wolność, równość… dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918


Instytut Historyczny oraz Instytuty Filologii Romańskiej i Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Wolność, równość… dla wszystkich? Kobiety w walce o awans społeczny 1700-1918, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-21 listopada 2018 r. Pierwsze słowa tematu konferencji stanowią nawiązanie do sztandarowych postulatów Wielkiej Rewolucji Francuskiej i jej dążeń demokratycznych zmieniających stary porządek świata. Postulaty te okazują się aktualne także i dziś, kiedy świętujemy setną rocznicę zakończenia I wojny światowej, która w dużym stopniu przyczyniła się do pełniejszej realizacji owych oświeceniowych haseł, dzięki przyznaniu praw wyborczych kobietom i wprowadzeniu daleko idącego równouprawnienia płci w większości krajów europejskich. Chociaż już w czasach najdawniejszych podejmowano próby mające na celu poprawę statusu kobiet, w ramach niniejszej konferencji, chcielibyśmy skupić uwagę na „długich wiekach” osiemnastym i dziewiętnastym, gdyż to właśnie ówczesne przeobrażenia polityczne, gospodarcze, a przede wszystkim mentalnościowe poprzedziły (umożliwiły) dwudziestowieczny przełom.   

 

Zachęcamy doświadczonych pracowników naukowych, młodych badaczy oraz doktorantów do nadsyłania propozycji wystąpień poruszających następujące aspekty:

 

PUNKT WYJŚCIA

- pozycja kobiety w dawnych społeczeństwach: wyobrażenia i rzeczywistość;

- status społeczny kobiet w ujęciu porównawczym (różne kraje i kultury);

- motywacje do podjęcia starań na rzecz emancypacji grup marginalizowanych.

ŚRODKI I METODY, SUKCESY I PORAŻKI

- sposoby/strategie działania podejmowane przez jednostki, grupy i organizacje w celu wywalczenia równych praw lub zwalczania aktywności prorównościowych;

- okoliczności sprzyjające awansowi społecznemu kobiet, efekty działań i przyczyny sukcesów/porażek;

- społeczny odbiór przemian.

NARRACJE I INTERPRETACJE

- z warsztatu badacza dziejów kobiecej emancypacji grup „marginalizowanych”: dotychczasowy dorobek naukowy, metody, trudności i ograniczenia, nowe tematy i perspektywy badawcze;

- walka kobiet (i nie tylko) o awans społeczny w podręcznikach szkolnych oraz literaturze popularnonaukowej, fachowej, a także w sztukach wizualnych i w środkach masowego przekazu (prasa, film, komiks, gry, internet);

- „kwestia gender” w dyskursach politycznym i dziennikarskim.

 

Zależy nam, aby wymienione zagadnienia wyznaczyły główne kierunki dyskusji i posłużyły Państwu jako inspiracje, jakkolwiek zachęcamy do nadsyłania także innych propozycji odnoszących się do głównego tematu konferencji.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. Leszek Ziątkowski, prof. UWr

dr Tomasz Wysłobocki

dr Elżbieta Klimek-Dominiak

mgr Magdalena Gibiec

mgr Dorota Wiśniewska

JĘZYKI

Języki konferencji: polski, angielski, francuski

ZGŁOSZENIA

Abstrakty (w języku wystąpienia) prosimy nadsyłać do 30 VI 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:

 https://goo.gl/forms/Lo9W5y01OQvVxBYz2

OPŁATA KONFERENCYJNA

Przedsięwzięliśmy starania w celu pozyskania środków na sfinansowanie wydarzenia, dlatego informacje odnoszące się do ewentualnej opłaty konferencyjnej i innych kosztów związanych z udziałem zostaną podane w maju 2018 r.

PUBLIKACJA

Pokłosiem konferencji będzie publikacja w formie recenzowanej monografii. Termin nadsyłania artykułów: 28 II 2019 r. 

KONTAKT

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

conferences.uwr@gmail.com

STRONY INTERNETOWE

PL https://kobietywwalceoawansspoleczny.wordpress.com/

ENG https://womenfightingfosocialadvancement.wordpress.com/

FR https://lesfemmesetlaluttepourleprogressocial.wordpress.com/Opłata: Wstęp wolny

Początek konferencji: 2018-11-20
Koniec konferencji: 2018-11-21
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Szewska 49
50-139  Wrocław
Dolnośląskie

Organizator konferencji:

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Szewska 49
50-139  Wrocław
woj. Dolnośląskie

Telefon: +48 071 375 2541
Fax: 
conferences.uwr@gmail.com


Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY